[contact-form-7 404 "Not Found"]

Thông Tin Văn Phòng Làm việc

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ed8446″ title=”Tấc Vàng Tower, Số 70, Tổ 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ed8446″ title=”0973.525.565″ el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope” icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ed8446″ title=”info@diaoctacvang.vn” el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box]

Giờ Làm việc Công Ty

[bsf-info-box icon=”Defaults-clock-o” icon_size=”14″ title=”Monday – Friday 9am to 5pm” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-clock-o” icon_size=”14″ title=”Saturday – 9am to 2pm” el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-clock-o” icon_size=”14″ title=”Sunday – Closed” el_class=”m-t-n” title_font_size=”desktop:14px;” title_font_color=”#777777″][/bsf-info-box]